در صورت بروز هرگونه اشکال یا خطا، با شماره تلفن 84222135 تماس حاصل فرمائید.

هرگاه خداوند بنده اى رادوست بدارد، نيكويى عبادت را به دل او اندازد.

حضرت علي (ع) - غرر الحكم : 4066 .