در صورت بروز هرگونه اشکال یا خطا، با شماره تلفن 84222135 تماس حاصل فرمائید.

آراى خود را با يكديگر در ميان گذاريد تا انديشه درست، پديد آيد .

حضرت علي (ع) - غررالحكم ؛ 2567