در صورت بروز هرگونه اشکال یا خطا، با شماره تلفن 84222135 تماس حاصل فرمائید.

مرد به جز در جنگ نبايد، جامه حرير و ديبا بپوشد.

امام صادق (ع) - الكافي : 6/453/1.