در صورت بروز هرگونه اشکال یا خطا، با شماره تلفن 84222135 تماس حاصل فرمائید.

مردمي از بهشتيان به سوي گروهي از جهنميان نگران شوند و گويند براي چه به جهنم رفتيد؟ به خدا ما به كمك چيزهايي كه از شما آموختيم به بهشت در آمديم ، جهنميان گويند : ما مي‌گفتيم ولي عمل نمي‌كرديم

پیامبر اکرم (ص) - كنز العمال ، ج 10 ، ص 189 ، ح 28991