در صورت بروز هرگونه اشکال یا خطا، با شماره تلفن 84222135 تماس حاصل فرمائید.

همه گناهان گذشته كسي كه از روي ايمان و براي رسيدن به ثواب الهي معتكف شود ، آمرزيده مي‏شود

پيامبر اكرم (ص) - كنزالعمّال ، ح 24007