در صورت بروز هرگونه اشکال یا خطا، با شماره تلفن 84222135 تماس حاصل فرمائید.

محفوظات طفل نورس مانند نقشي است كه بر سنگ رقم زنند، و محفوظات مرد بزرگ مانند نوشته بر آب است

پیامبر اکرم (ص) - كنز العمال، ج 1، ص 604 ، ح 2759