در صورت بروز هرگونه اشکال یا خطا، با شماره تلفن 84222135 تماس حاصل فرمائید.

با خوش رفتارى ، رفيقانْ فراوان مى شوند .

حضرت علي (ع) - غرر الحكم : 4282 .