در صورت بروز هرگونه اشکال یا خطا، با شماره تلفن 84222135 تماس حاصل فرمائید.

مبادا تو را نسبت به دوستت فريب دهند [و رابطه شما را قطع كنند ]يا آن كه [با رفتارت ]مغلوب دشمنت شوى .

حضرت علي (ع) - غرر الحكم : 2644 .