در صورت بروز هرگونه اشکال یا خطا، با شماره تلفن 84222135 تماس حاصل فرمائید.

خداوند پاك است و پاكى را دوست دارد ؛ پاكيزه است و پاكيزگى را دوست دارد .

پيامبر اكرم (ص) - ميزان الحكمه ، ح 20314 .