در صورت بروز هرگونه اشکال یا خطا، با شماره تلفن 84222135 تماس حاصل فرمائید.

هوس، الهه اى پرستيده است و خرد دوستى پسنديده.

حضرت علي (ع) - غرر الحكم : 2217