در صورت بروز هرگونه اشکال یا خطا، با شماره تلفن 84222135 تماس حاصل فرمائید.

نيكْ جبران كردن گناهان ، نشانه صلاح است .

حضرت علي (ع) - غررالحكم ؛ 4867