در صورت بروز هرگونه اشکال یا خطا، با شماره تلفن 84222135 تماس حاصل فرمائید.

باطل را از دوستش نمى پذيرد و حق را از دشمنش رد نمى كند .

پيامبر اكرم (ص) - التمحيص : 74 / 171 ، بحار الأنوار : 67 / 310 / 45 .